Kosten en vergoedingen

 


Lochem - Vorden | info@ontdekjegevoel.nl | 06-57950582

Behandelingen duren een klein uurtje. Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar geldt een verlaagd tarief van € 75,00 per behandeling. Voor een behandeling in de avonduren geldt een toeslag van € 12,50. Deze tarieven worden niet verhoogd gedurende het behandeltraject. Betaling is per keer aan het einde van onze afspraak. Je kunt in de praktijk pinnen en je ontvangt een factuur.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden, ook zonder verwijsbrief, (een deel van) de behandelkosten als de ouders hiervoor aanvullend verzekerd zijn. Voor een eerste indicatie van de vergoedingen per verzekeraar klik hier. Informeer bij de zorgverzekeraar hoe hoog een eventuele vergoeding voor het kind precies is.


Vaak zijn er ook vergoedingsmogelijkheden via:

  • gemeenten: Vergoeding i.h.k.v. jeugdhulp. Als kinderhaptotherapie niet beschikbaar wordt gesteld door gemeenten als zorg in natura, kan de gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) hier voor toekennen. Om meer hierover te lezen klik hier en hier,
  • werkgevers,
  • uitkeringsinstanties.


Bij contacten met zorgverzekeraars vermeld dat ik lid ben van de Vereniging van

Haptotherapeuten (VVH). Lidmaatschapsnummer 855.


Ontdek je gevoel is bekend bij zorgverzekeraars a.h.v. AGB-code 90050372.


Voor kinderhaptotherapie geldt de medische vrijstelling van omzetbelasting.