Hoe werkt het?

 


Lochem - Vorden | info@ontdekjegevoel.nl | 06-57950582

De eerste afspraak is met één ouder en het kind. Spelenderwijs maken we kennis met elkaar terwijl ik de eerste indrukken opdoe van het kind.


De tweede afspraak is met beide ouders, zonder het kind (jongeren mogen wel mee, als ze dit graag willen). We verkennen samen verder wat maakt dat jullie voelen dat het kind haptotherapie nodig heeft, mijn indrukken uit de vorige sessie en wat ik voor het kind zou kunnen doen. We concluderen samen waar het kind versterking nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling en wat de doelen van de therapie zouden kunnen zijn.

Het vervolg bestaat uit behandelsessies waarin steeds het kind en één ouder (het liefst vader en moeder om de beurt) deelnemen. Jongeren kunnen ook zonder de ouder erbij, als dit prettiger voor ze voelt. Het kind raakt vertrouwd met zijn of haar gevoel, toegespitst op de gestelde doelen. We staan steeds stil bij hoe het kind nu dingen doet en, waar wenselijk, hoe het ook anders kan.


De aanpak is speels: Veel bewegingsoefeningen en aanrakingsspelletjes. Het kind voelt dan zichzelf, het materiaal én de ander. Er is ruimte om dingen te benoemen. Het kind leert luisteren naar wat zijn of haar lichaam en gevoel zeggen. Het kind ontdekt nieuwe mogelijkheden en maakt zich deze eigen.


Als een ouder meedoet aan de behandeling, betrek ik de ouder zoveel mogelijk en wenselijk actief in de behandeling. Hoe dan ook geef ik tips voor thuis.

Na ongeveer 8 behandelsessies volgt er een evaluatiegesprek met beide ouders (weer: met of zonder kind, afhankelijk van de leeftijd). We staan stil bij de ontwikkeling van het kind in de afgelopen tijd en hoe het met de doelen staat. De doelen voor het vervolg kunnen bijgesteld worden. En als we voelen dat het kind nu verder zonder mijn begeleiding kan, ronden we het traject af.