Praktijk voor haptonomie

Lochem - Vorden

Info@ontdekjegevoel.nl

06 - 57 95 05 82

Contact

Workshops

 

 

Even voorstellen...

Start

pagina

Voor

kinderen

Voor volwassenen

Ontdek je gevoel

Behandelingen duren een klein uurtje en kosten voor kinderen/jongeren tot 18 jaar € 68,00 per keer. Voor een behandeling in de avonduren geldt een toeslag van € 10,00. Deze tarieven worden niet verhoogd gedurende het behandeltraject. Facturen kunnen contant betaald worden of via overmaking.

 

 

 

Kinder-

haptotherapie

Hoe werkt het?

Voor wie?

Wat is het?

Kosten en vergoedingen

Bij contacten met zorgverzekeraars vermeld dat ik:

- lid ben van de Vakgroep voor Psychosociaal en

  Maatschappelijk Werk (VPMW) van de

  Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG),

- opgenomen ben in het Register

  Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

Ontdek je gevoel is bekend bij zorgverzekeraars a.h.v. AGB-code 90050372.

Voor kinderhaptotherapie geldt de medische vrijstelling van omzetbelasting.

 

 

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden, ook zonder verwijsbrief, (een deel van) de behandelkosten als het kind aanvullend verzekerd is. Voor een eerste indicatie per verzekeraar klik hier. Informeer bij de zorgverzekeraar hoe hoog een eventuele vergoeding voor het kind precies is

 

Vaak zijn er ook vergoedingsmogelijkheden via:

- gemeenten: Vergoeding i.h.k.v. jeugdhulp. Omdat kinderhaptotherapie niet

 beschikbaar wordt gesteld door gemeenten als zorg in natura, kan de

 gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) hiervoor toekennen. Om meer

 hierover te lezen klik hier en hier,

- werkgevers,

- uitkeringsinstanties.

 

 

Lees artikel Vakblad Vroeg