Praktijk voor haptonomie

Lochem - Vorden

Info@ontdekjegevoel.nl

06 - 57 95 05 82

Contact

Workshops

 

 

Even voorstellen...

Start

pagina

Voor

kinderen

Voor volwassenen

Ontdek je gevoel

Behandelingen duren een klein uurtje en kosten € 75,00 per keer. Facturen kunnen contant betaald worden of via overmaking.

 

Wil je voorafgaand aan de behandelingen vrijblijvend kennis met elkaar maken? Dit kan! Neem dan contact op met mij.

 

De gemiddelde wachttijd voor haptotherapie is op dit moment 1 tot 2 weken.

Hoe werkt het?

Voor wie?

Haptotherapie

Wat is het?

Kosten en vergoedingen

Bij contacten met zorgverzekeraars vermeld dat ik:

- lid ben van de Vakgroep voor Psychosociaal en

  Maatschappelijk Werk (VPMW) van de

  Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG),

- opgenomen ben in het Register

  Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

Ontdek je gevoel is bekend bij zorgverzekeraars a.h.v. AGB-code 90050372.

Voor haptotherapie geldt de medische vrijstelling van omzetbelasting.

 

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden, ook zonder verwijsbrief, (een deel van) de behandelkosten als je aanvullend verzekerd bent. Voor een eerste indicatie per verzekeraar klik hier. Vaak zijn er ook vergoedingsmogelijkheden via:

- gemeenten: Via een persoonsgebonden budget (PGB) als je in aanmerking

 komt voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de

 Wet langdurige zorg (WLZ). Om meer hierover te lezen klik hier,

- werkgevers,

- uitkeringsinstanties.

Als je wilt, informeer bij deze organisaties hoe hoog een eventuele vergoeding voor jou precies is.